Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu - Uczniowska strona internetowa

Idź do spisu treści

Menu główne

W naszym serwisie stosujemy pliki cookies w celach statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa komputerze. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki.

Uwaga - dla prawidłowego wyświetlania nowych zawartości witryny, polecamy "odświeżać widok strony" korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki.

Klauzula dotycząca obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO - czytaj...
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Daniel Koguciuk
e-mail: daniel.koguciuk@cbi24.pl  inspektor@cbi24.pl

Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych
Ferie zimowe w związku z pandemią wirusa COVID 19 będą nieco inne niż w latach poprzednich.
Zima niesie ze sobą szczególne zagrożenia, którym sprzyjają zmienne warunki atmosferyczne. Pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa: czytaj więcej!

Życzymy wszystkim zdrowego Nowego Roku 2021Nr 2 wydanie specjalne
Aktualizacja TEENS XD:
CHRISTMAS TIME...

Rzecznik Praw Dziecka informuje, że został uruchomiony całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania 800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów. Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów

UWAGA - Zebrania Wychowawców klas z Rodzicami odbędą się zdalnie z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Środa 25 listopada
Godzina 16:00 klasa VIII

Czwartek 26 listopada
Godzina 16:00 kl. Ia, Ib, IVa, IVb, V
Godzina 17:00 kl. IIa, IIb, VIa, VIb

Piątek 27 listopada
Godzina 16:00 kl. IIIa, IIIb, VIIa, VII b, VIIc

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 - CZYTAJ

UWAGA!
Zapraszamy rodziców na zebrania z wychowawcami klas. Spotkanie będzie dotyczyło organizacji pierwszych dni roku szkolnego 2020/2021. Harmonogram zebrań przeczytacie Państwo klikając TUTAJ

W dniach 06.07.2020 - 16.08.2020 sekretariat szkoły przyjmuje interesantów
w godzinach 10:00 -12:00.

Do świetlicy na rok szkolny 2020/21 zostali przyjęci wszyscy uczniowie, których karty zostały złożone do dn. 26.06.2020.

Zasady zachowania bezpieczeństwa w dniu odbierania świadectw.

Prosimy uczniów oraz rodziców, którzy przyjdą z dziećmi do szkoły po odbiór świadectwa o zachowanie reżimu sanitarnego:
1.  Przed wejściem zdezynfekowanie rąk lub dokładne umycie.
2.  Na terenie szkoły przebywanie w maseczce.
3. Zachowanie regulaminowego odstępu 1,5 m - 2 m między osobami.
4.  Ze względu na sytuację epidemiczną Dyrektor Zespołu Szkół w Wohyniu prosi o wyrażenie wdzięczności z zakończenia roku szkolnego tylko poprzez uśmiech i dobre słowo.

Odbiór świadectw promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły oraz dyplomów ukończenia klas „0”, przedszkola (wraz z wyprawkami szkolnymi) odbędzie się w następujących terminach:
CZYTAJ...

OGŁOSZENIE
Od dnia 26.05.2020r. do 10.06.2020r. trwają zapisy  klas I-VIII do świetlicy szkolnej na rok 2020/2021. Zapisu dziecka dokonują rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Kartę zapisu dziecka należy wydrukować ze strony szkoły, wypełnić i wysłać skan lub czytelne zdjęcie na adres mailowy: swietlicazswohyn@gmail.com


-
Karta zapisu ucznia do świetlicy szkolnej
- Świetlica - regulamin naboru

Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu został zaproszony do konsorcjum projektu:
School adaptability as the key to develop a child's potential. Projekt został złożony do Narodowej Agencji Programu Erasmus+.  Wyniki oceny będą znane w drugiej połowie 2020 roku.

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w Zespole Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu.

Drodzy uczniowie, zachęcamy do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej
Regulamin:
- Składamy zamówienia na konkretne pozycje  (podajemy autora, tytuł utworu oraz swoje imię, nazwisko i klasę)
- Zgłoszenie wysyłamy za pomocą e-dziennika lub mailem do p. J. Leszak lub, p. B. Stepaniuk lub p. A.T. Kowalczyk
- Książki będą do odbioru na stoliku przy portierni Zespołu Szkół (podpisane dla kogo)
w ustalonym dniu i godzinie. Informacja zostanie przekazana za pośrednictwem e- dziennika.

Jeżeli zamawiana książka nie będzie dostępna, również otrzymacie stosowną informację za pośrednictwem e-dziennika

Jolanta Leszak, Barbara Stepaniuk, Anna Kowalczyk

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w Zespole Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu  (na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z 9 kwietnia 2020 r.)

Informacja dla Rodziców

1. W okresie od 25 marca do 10 kwietnia, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r., w Zespole Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu będzie kontynuowane nauczanie zdalne. Od 25 marca 2020 r. zostanie wznowiona realizacja... CZYTAJ CAŁOŚĆ!!!

Ważne informacje o tym jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak wspierać je do systematycznego uczenia się poza szkołą oraz jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

- Drodzy uczniowie, oto wskazówki do samodzielnej nauki w domu
- Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu i jak je motywować.
- Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w internecie

- KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Drogie Ósmoklasistki, Drodzy Ósmoklasiści, od 16 do 25 marca, w dni powszednie, znajdziecie - na naszej stronie oraz na stronach internetowych wszystkich okręgowych komisji egzaminacyjnych - zestawy zadań, które możecie wykorzystać jako element powtórki przed egzaminem ósmoklasisty

- napisał dyrektor CKE Marcin Smolik w poniedziałek na Twitterze.
oto link do materiałów - zestawy zadań powtórkowych:

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

W pilnych sprawach należy kontaktować się z pracownikami szkoły pod nr telefonu (83) 353 00 25 w godzinach 8:00- 12:00

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. zajęcia w przedszkolu, klasach 0 oraz w szkole podstawowej w Wohyniu zostaną zawieszone począwszy od 16 marca 2020 r. (od poniedziałku) do 25 marca 2020 r.
W dniach 12-13 marca w przedszkolu, klasach 0 oraz w szkole podstawowej będą sprawowane zajęcia opiekuńcze dla dzieci i uczniów, którym rodzice nie zdołają zapewnić opieki w tych dniach.
CZYTAJ WIĘCEJ...

<-- "Uczniowskie nowości wydawnicze" -->

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego